درباره ما

  شرکت ایمن آرکا پارسیان با سابقه ای نزدیک به یک دهه در صنعت اتوماسیون ایران به ثبت رسیده است و تا به امروز این افتخار نصیب ما گردیده که نماینده ده برند و مارک مطرح اروپایی و بین المللی در ایران باشیم. مدیریت شرکت ایمن آرکا پارسیان معتقد است  مهمترین و اصلی ترین مرحله در پروسه جلب رضایت مشتری، شناسایی توقعات، انتظارات و احیاناً الزامات مطروحه از طرف مصرف کننده است و این مهم از روی حدس و ظن و گمان تحقق نمی یابد، بلکه فقط با مراجعه به مشتری و دریافت نقطه نظرات او محقق می گردد. در این اثنا مجموعه ای گرد آورده ایم تا اندک سهمی در جهت پیشرفت فرهنگ و صنعت دربهای اتوماتیک و سیستمهای هوشمند ساختمان این مرز و بوم داشته باشیم. مجموعه ای که شهرتش، خویشتن داری، نیکی و برادری است و هدفش پویایی و تعالی نیت خدمت به همنوعان. در این پویش به طبیعت جهان نزدیک شده ایم و آموختیم افتادگی از خاک، سوزندگی از آتش، حرکت از باد و آرامش از آب. امروز دست پیر تجربه را در دستان جوان طراوت فشردیم، توشه ای پدید آمد برای آنان که از راه می رسند تا بلوغ را در وجود و عشق را در قلبمان جستجو کنند و ایمان بیاورند که این جهان هیچ نیست جز سایه فیض یکتایی توانا که خلاقیت ما حاصل ایمانمان به اوست..