دربهای اتوماتیک پارکینگی و صنعتی

راه بند

راهبندهای اتوماتیک برای دهنه های از ۳ متر تا ۸ متر متناسب برای محیطهای پرتردد

دربهای ریلی

سیستم اتوماسیون جهت دربهای ریلی تا وزن ۴۰۰۰ کیلوگرم

دربهای لولایی

سیستم اتوماسیون جهت دربهای لولایی صنعتی و خانگی تا عرض ۱۴ متر و وزن ۴۰۰۰ کیلوگرم

دربهای سکشنال 

دربهای سکشنال خانگی و صنعتی با هر عرض و طرح دلخواه

کاتالوگ محصولات شرکت ایمن آرکا پارسیان

 

007